Ådring och marmorering

Fönsterbänkar i marmor, dörrar av ek, en sockel av granit…

Istället för att använda byggnadsmaterial av trä och sten,  har man sedan länge ådrings och marmoreringsmålat.  För att uppnå en symmetrisk och harmonisk helhet imitationsmålar man de ytor som man vill ska se ut som om de består av exclusiva material.

Ibland kan man se fantasifulla marmoreringar som inte ens imiterar  kända marmorsorter. Foto och kunskap spreds inte lika lätt som idag och man skapade efter eget huvud.

För ådring och marmorering målar jag oftast med linoljefärg, men också andra tekniker.

Skadade ådringar och marmoreringar kan verka svårt att laga men med kunskap om hur man gör ( och om det inte är alltför skadat) går det att fläckvis restaurera till en låg kostnad. Jag har många års erfarenhet av att laga dekorationsmålningar.