Dekorationsmålning

För att skapa olika upplevelser av rum och material är dekorationsmåleriet överlägset flexibelt.

Man kan (förutom att imitera marmor och trä) imitera tygsjok,  göra en sovande katt, förändra rummets karaktär gennom bårder och linjer, måla klinkers på ett plankgolv eller en skog i en fondvägg.

Trompe l'œil
Trompe l’œil-målad murstock

Bara fantasin sätter gränser.

Jag gör både figurativa och abstrakta väggmålningar, komponerar en bård eller schabloner. Du berättar om vad du skulle vilja ha, mer eller mindre precist, varefter jag gör noggranna skisser så att du tydligt kan se effekten av måleriet.

Underlaget och rummets användning avgör materialval, oftast väljer jag äggoljetempera för dess snabba torktid och höga slitstyrka.

Fiskplansch
Plansch med hemmets matfiskar, imiterandes äldre tiders skolplanscher. Målad direkt på vägg hos fiske-entusiast
Trappbård
Dekorativ bård målad i trappa, flerfamiljshus (efter befintlig framskrapad förlaga)