Färgsättning

“Det är inte samma färg”

Färgsättning av ovanvåning

När nyinförskaffad färg målas upp på väggen upptäcker vi ofta med att det inte blev som vi hade tänkt oss.

Kulören påverkas av ljuset och omgivningarna, detta i kombination med att färgminnet är det sämsta av våra minnen gör att resultatet lätt blir annorlunda än vår föreställning.

Vid fasadmålning med ny kulör är det bra att provmåla om det går, direkt på huset eller på en större skiva (minst en halv kvadratmeter) för att få en uppfattning om hur färgen kommer att bete sig. Skivan har fördelen att man kan prova i olika väderstreck.

Jag kan hjälpa dig med att åskådliggöra med hjälp av manipulerade foto eller traditionella skisser i akvarell. Enklare arkitektoniska förändringar kan jag också visualisera.

Färgsättning är som att krydda mat, man måste provsmaka.

Trappa före och efter
Bilden till höger är förslag till ny färgsättning av trappan.