Fönsterunderhåll

Att gamla fönster är bra och att virket i gamla fönster är bättre än det i nya, kan ju knappast ha undgått någon som intresserat sig för byggnadsvård..

Beroende på skicket på fönstret kan det räcka med att pilla bort löst kitt, grunda fläckvis, kitta om och måla. Ibland kan det vara bättre att ta ur rutorna och glasa om helt och hållet. Detta kan jag hjälpa dig med! Om delar av fönstret är så dåligt så att träet behöver bytas ut så vet jag många bra snickare.

Här är ett ex på ett fönster som är enkelt att fräscha upp 🙂
Skrapning, målning och omkittning så blir det som nytt.

fonster_understycke