Konst

Min inte helt raka väg till byggnadsmåleri och gamla hus gick via naturvetenskap, konst och teater.

Konst, bilder, visuella upplevelser kan nå människans känslor på ett fantastiskt sätt. Hemmet är med oss hela tiden, jag vill designa, utforma, färgsättta, rummet vi rör oss i så att vi varje dag mår bra av det.

Inom konsten var det det maniska, det taktila, det förunderliga som intresserade mig.

Utmaningarna, den intellektuella processen, samspelet mellan olika aktörer, leken inom konst och teater, ja det saknas mig ibland.

 

leonce_och_lena
Scenografi till Büchners pjäs Leonce och Lena, uppförd 1999
tamburmajor
Scenografi till Woyzeck, uppförd 1999

Förestäälningsteckning

teckning
Akvarellerad tuschteckning
gelatinhus
Skulptur av gelatin