Blindfönster, för ögonens skull

Att bygga blindfönster är ett traditionell sätt att skapa symmetri och liv i fasader som annars hade upplevts som obalanserade eller oharmoniska. Jag kan hjälpa dig med att både planera in och utföra ett blindfönster.

En fasad utan fönster upplevs ofta frånstötande, då kan ett målat fuskfönster lätta upp en tråkig kompakt yta.

ockragula bågar
Fasadparti vid torg i Nyköping.

 

Det kan också vara en byggnad utan egentligt behov av underhållskrävande fönster, som till exempel ett trädgårdsförråd, men där en väl exponerad fasad behöver brytas upp från monotoni och få ett intressant blickfång.

enkelt blindfönster Nyköping
Även ett blindfönster i väldigt enkelt utförande som på denna plats fungerar bra.

 

Blindfönster har genom historien utförts på varierade sätt. En typ av blindfönster är de som inte avser att imitera ett riktigt fönster, där symmetrin med omgivande fönster har varit viktigast och man skapat valv, fönsterbänkar och kanske pilastrar men där själva fönsterhålet är fyllt med samma fasadmaterial som den övriga fasaden. En annan vanlig typ är de blindfönster som avser att imitera ett riktigt fönster, där man har ansträngt sig för att lura ögat på avstånd att det verkligen är ett fönster med karm, spröjs och rutor.

gunneboslott
Vackra illusionsmålningar på slät panel. Gunnebo Slott.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *