Komma på kurs?

Det har varit en märklig och annorlunda tid de senaste fem månaderna. Jag har avvaktat med att ha kurser, risken har känts för stor.

Det varmare, fuktigare vädret och situationen med minskande smittspridning göra att du nu kan komma på kurs. Kunskapen om Covid-19 har ökat och de flesta är duktiga på att hålla i och följa rekommendationerna. Här kan du läsa om sensommarens kurser i slamfärg och lera.

Att putsa med lera är både lätt och roligt. Lera i/på husets väggar ger ett bra inomhusklimat och är ett kodioxidsmart byggmaterial.

Det ska vara lätt att välja hållbara och bra material för naturen. På alla sätt! Välkommen !

Slamfärgskurs på Gögalund juli 2019

Klimatsmart färg? Del 1

Om man vill  minska sitt koldioxidavtryck? Hur ser det ut på området färg? Många undrar och jag försöker svara, detta är ingen uttömmande redogörelse med siffror och diagram på växthusgasutsläpp per kvadratmeter :-).  Gör alltid en egen bedömning utifrån den egna situationen.
Men en sak är klar;  Det bästa för klimatet är Fortsätt läsa Klimatsmart färg? Del 1