Klimatsmart färg? Del 1

Om man vill  minska sitt koldioxidavtryck? Hur ser det ut på området färg? Många undrar och jag försöker svara, detta är ingen uttömmande redogörelse med siffror och diagram på växthusgasutsläpp per kvadratmeter :-).  Gör alltid en egen bedömning utifrån den egna situationen.
Men en sak är klar;  Det bästa för klimatet är att vara nöjd med det du har och att göra så lite som  möjligt.
Färg skyddar inte trä utomhus mot röta, men det visste du väl redan 🙂

Omålad panel, gammalt hus, Äskhults by i Halland.

Vad gäller färg så får en beakta hela livscykeln. Hur mycket energi går det åt att för att få fram råvarorna, tillverka, transportera? Och när det används? Precis som med mat så är det en onödig belastningen om det blir mycket svinn. Precis som med mat så gäller att desto mindre bearbetad och förädlad en produkt är, desto mindre är klimatavtrycket. Om färgen håller bra och det går lång tid mellan ommålningarna är önskvärt ur ett resursperspektiv.

Färgspill är aldrig bra, nästan alla färger jag jobbar med går att kompostera, så helt helt spilld är den inte.
När fönster byts och infästningarna putsas om tror många att hela huset behöver målas om. Här sparade det kunden både resurser, pengar och tid när hen anlitade mina tjänster. Huset  med två våningar och 13 fönster hade tre olika vita kulörer så det var lite pyssligt. En liten kulörskillnad syns inte  vid en hörna men på lagningar runt fönster syns det tydligt.

Är det synliga lagningar så är det mest resurssnåla att bättra på lagningen med lämplig färg. Åtgången av både tid och färg blir mycket mindre. Eller varför inte uppgradera lagningen? Gör lagningen till en dekor, måla en urtavla, limma på bladguld, endast fantasin sätter gränser.

Den nyinköpta begagnade hydroforen får lite färg och blir ögongodis i vardagen.

Här kommer ett översiktligt resonemang om klimatbelastningen från de några av färgtyperna jag jobbar med.

Limfärg
Består av animaliskt lim (restprodukt), cellulosa, krita och eventuellt pigment. Den är inte möjlig att lagra så det blir lätt spill, men rester går att torka om det inte är så stora mängder.

Koldioxidavtryck:
Råvara: Låg, biprodukt från köttproduktion, krita
Tillverkning: Låg, enkel ihoprörning, lite värmning.
Transport: Låg, lösningsmedlet vatten tillförs i vid beredning.

Kalkfärg
Kalkmjölk görs av kalkdeg, vatten och eventuellt pigment. Den kan användas både inne och ute. Färgen har en klimatpåverkan vid tillverkningen (bränning) men är producerad i Sverige och tar upp koldioxid när den härdar. Kalkmjölk håller i evighet (frostfritt).

Koldioxidavtryck
Råvara: Medium, finns naturligt som kalksten, men bryts i kalkbrott.
Tillverkning: Hög, kalkbränning sker vid höga temperaturer och lång tid.
Transport: Låg, lösningsmedlet vatten tillförs vid beredning.

Äggoljetempera
I färgen blandas hela ägg, linolja, vatten och pigment.  Klimatpåverkan från odling av hönsens foder till linfröets odling, pressning och en eventuell kokning av linoljan. Äggoljetempera är en färskvara och det kan bli en del spill.

Koldioxidavtryck
Råvara: Hög
Tillverkning: Låg
Transport: Medium, såvida du inte har både höns och linfröodling med press :-).

Slamfärg
Färgen, samma typ som Falu rödfärg, kokas av ett mjöl, vanligast vete eller råg tillsammans med pigment och järnvitriol. Färgen har medium-lång hållbarhet och går att koka om ifall den blivit frostskadad.

Koldioxidavtryck
Råvara: Låg, odling och malning av spannmål, järnvitriol är en biprodukt från stålindustrin.
Tillverkning: Medium, med råg kokning upp till en timme.
Transport: Hög för färdig köpt produkt. Innehåller 80% vatten.

Ren silikatfärg
En färg för puts och andra mineraliska underlag. Jag kan för lite om hur den produceras. Det är en färg som håller länge i burken och på den målade ytan. Innehåller en del vatten som gör att den har ett klimatavtryck från transport. Bra för det är en stark färg som det tar lång tid innan en behöver måla om.

Koldioxidavtryck
Råvara:?
Tillverkning:?
Transport:?

Tjära
En produkt från ved. Det går åt energi vid framställningen, men den håller också i evighet. I och för sig behövs den värmas inför användning. En av få behandlingar som faktiskt skyddar mot röta.

Koldioxidavtryck
Råvara: Låg
Tillverkning: Hög
Transport: Låg, inga lösningsmedel.

Är det något som jag glömt?

Pigmenten: Jag kan för lite om olika pigments klimatbelastning, men  försöker att hålla mig till jordfärgerna och de ogiftiga syntetiska kulörerna.

Detta var svårt, kom gärna med feedback. Det är så mycket runtomkring också, rivning, tvättning, spackling, slipning och emballaget…fast jag tror det står sig slätt i förhållande till klimatavtrycket från våra transportvanor med fossila bränslen.  Om du kör med fossila bränsle en extra gång till byggbutiken på grund av fel/glömska, så tror jag att det har större roll för ditt klimatavtryck än vilken färg du väljer. Eller storleken på det du väljer att göra.  Stor altan, stort avtryck, liten eller ingen altan, mindre avtryck.

Men om jag ändå ska göra ett val så får det bli limfärgen, inte nog med att den är naturvänlig, dryg och ekonomisk, den förstör inte penslar och det gör inget om man får den i ögonen.

Det stämmer också med hur det har varit historiskt, limfärg är den allra vanligaste färgen för inomhus bruk innan industrialismen. Lätt tillgänglig, i princip okryddad buljong kokt på skinn och ben efter slakt.

Benlimsfärg på väg och tak. Taket var väldigt brokigt med skador, glipor, lagningar och med brunlaserad panel. Eftersom jag använder casheringsteknik (limmar papperslappar över hål) så slipper jag spackla glipor och skador som var så omfattande att de flesta valt att sätta ett nytt tak. Limfärg är en traditionell takfärg som används långt in på 1900 talet. den ger en vacker lite gräddigt vit matt yta. Väggarna är kalkputs på vassmatta i ett hus från 1924. De målades, efter putslagningar i en djupt röd limfärgslasyr på ljusgul botten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *