Grönt och skönt.

Material för konst och bygg kan vara samma,  konst och bygg kan också vara samma.

Konstprojekt maj 1999. Färsk gran på screentryckt tapet i lägenhet.

Gränslandet mellan vardaglig dekoration, köksluckor, gardiner och den upphöjda konsten (guldram, investeringsobjekt) är spännande.
Liksom naturens bryn och kantzoner finns intressant mångfald här.

Lerputsad vägg med relief.

Det visuella, det taktila eller det subtila som förknippas med bildkonst kan finnas i våra hem mer än bakom glas och ram.
Mer skulpturer i lerväggarna, mer akvareller på tapeten, mer lek, mer naturligt krumma träd i huskonstruktionen. Våga det oförutsägbara.

Funktion och estetik kan kombineras, ofta finns olika glaslösa fönster under stallgavlars nock, här har jag gjort genombruten skiva om släpper in frisk luft. Motivet är en vädur från en 1700talsillustration över stjärnhimmelen.

Vädur

Obränd lera är ett av de få material som inte förlorar i kvalité utan går att återanvända ända ut på åkern. Som material i ett husbygge förbättrar leran luftens kvalité, som bränd är den ett ogiftigt livsmedelstillbehör, och som skulpturmaterial har den en härlig plastisitet.

Eipi 2018
Hydroforer är lätta att måla på 🙂

“Taking the green to extreme”:
Sida om naturligt byggande  med mängder av inspiration

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *