Lera som byggnadsmaterial

Lera kan ha många olika färger

Lera är en vittringsprodukt med väldigt liten partikelstorlek som finns på många ställen i jordklotets yta.

Leran kan ha olika färg och olika egenskaper, den kan absorbera vatten upp till 70% av sin vikt. Våt har den en underbar plasticitet som gör att den kan formas fritt, är klistrig, den kan användas att täta med eller den kan också brännas till keramik. Torr lera har en fuktighet på 10-15% och när leran är fuktig har den en karakteristisk lerlukt.

Som råvara är leran rikligt naturligt förekommande,  den är hudvänlig, reversibel (går att återanvända), brandresistent, modererar luftfuktighet, renar luft samt fungerar mycket bra med växtmaterial som halm och trä.

Lera i bygge är förlåtande, uppmuntrar till experiment och är lätt “att göra om”.  Det är också ett material med liten klimatpåverkan.

När jag började renovera med lera för 20 år sedan, var det av ekonomiska skäl och en önskan om att det lilla huset, när det det återgått till naturen bara skulle ha järnbeslag kvar att avslöja dess existens.

Vägg åt öster i Rödde, återställande av den gamla spiskammarväggen. Väggarna var tunna och klinade på käppar. När man river i gamla lerhus syns tydligt hur de är konstruerade, för att det skulle gå snabbare murades väggarna upp med återvunnen sten, men ett par fack klinades.

För att få tag i lera åkte jag runt om i Skåne, ofta fanns lerstensväggar som skulle rivas och läggas ut på åkrar. Det var bara att köra i skytteltrafik, och inte fylla släpet, för lera är tungt.

Genom att riva både egna och andras väggar och växte kunskapen om lerans egenskaper och begränsningar.

Gråstensväggsom håller på att regna ner på Vollsjö Säteri.

Det finns flera olika metoder för att använda lera i väggar, traditionellt i Skåne har väggarna varit i kline (nästan  ren lera som hålls på plats av käppar). Husgrunder, eldstäder  och stora murar i gråsten murades med lera, man murade med obrända lerstenar, man kan gjuta upp väggar, jordhus eller pisé och mackelering. Kubbhus är träklabbar murade med lera.

Oftast är lera fyllning i ett bärande korsvirke,  för att en lervägg ska vara bärande måste den vara tjock.

Lerstenar är en bra råvara, man kan mura med dem, de kan blötas upp och formas till nya stenar eller återanvändas som ingrediens i bruk.

För att få jämna och släta väggar( vem vill ha det :-)) fylls det på med lerbruk. Här används grovt bruk gjort av återanvänt spill från rivningen. I husets hörna syns resterna av en fönsterkarm.

I timmerhus, bålehus och halmhus används ofta lerputs som slutskikt invändigt. Olika inblandning av armering, som till exempel hår, häst och koskit, eller hackade växtdelar förstärker leran för att ytan inte ska krackelera.

För att få tag i lera att bygga kan du kontakta entrepenörsfirmor som utför grävningsarbete, ibland har de lermassor. De gamla lertäkterna som fanns överallt är tyvärr svåråtkomliga och igenvuxna. Ibland finns det lersten på begagnatmarknaden. Lera har glädjande nog börjat dyka upp som material i detaljhandeln och det finns nu en mängd olika halv och helfabrikat att köpa.

Jag har valt att vara med medlem i Hållbart Byggande Syd (framåtblickande) samt Föreningen Skånska Gårdar (bakåtblickande) för deras lokala förankring.

Föreningen Skånska Gårdar  arrangerar kurser för medlemmar och i vår ordnas två kurser i lertekniker: Lerkurs i Klåveröd och Kurs i Piséteknik.

Är du intresserad att lära dig att använda lera i ytskikt ? Välkommen till Olarp på kurs i att putsa med lera på olika material samt att leka med att modellera ytan. Lera och lerputs inbjuder så till att skulptera!

Fönstret, ursprungligen beställt för annan plats fick inte riktigt plats . Lösningen blev en lite skev vägg, med foder som försvann in i väggen och en liten fågelrelief som kom ut ur den lerputsade väggen.
Fönsternischen från ovanstående foto. Målning med äggoljetempera, grundar både vägg och list samtisdigt.. Pappspännt tak med casherad list.

Forskning om lerans renande egenskaper på inomhusluft

Inspirationssida om naturligt byggande

Forskning om hur lera moderar luftfuktighet

Lerbyggeföreningen i Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *